Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego 
Studio Arcus z 04.04.2019r.

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego Studio Arcus.
 2. Do interpretacji wszelkich definicji występujących w niniejszym dokumencie stosuje się terminy zawarte w Regulaminie Sklepu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
 3. Zarówno właścicielem Sklepu jak i Administratorem danych osobowych Sklepu internetowego Studio Arcus, dostępnego pod adresem internetowym https://sklep.studioarcus.pl jest Mirosław Kleczkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Studio Arcus Mirosław Kleczkowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6931151052, REGON 020395299.
 4. W celu skontaktowania się z Administratorem danych osobowych Sklepu należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w Regulaminie Sklepu.
 5. Wszystkie dane osobowe zbierane przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego Studio Arcus są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane również terminem „RODO”.
 6. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 7. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie internetowym Studio Arcus niezbędne jest uzupełnienie formularza rejestracyjnego, a także zaakceptowanie warunków Regulaminu Sklepu.
 8. Zarejestrowanie konta jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu.
 9. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych uniemożliwia dokonanie Zamówienia w Sklepie.
 10. Administrator danych osobowych gromadzi dobrowolnie udostępnione dane przez Klienta.
 11. W trosce o bezpieczeństwo Klientów, wszelkie dane zgromadzone są odpowiednio zabezpieczone, ponadto nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 12. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy w celu realizacji Zamówienia.
 13. Każdy Klient ma prawo do modyfikacji, usunięcia, a także do wglądu udostępnionych przez siebie danych.
 14. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zawartej Umowy pomiędzy stronami.
 15. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

II. PLIKI COOKIES

 1. Sklep internetowy Studio Arcus nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.
 2. Pliki „cookies” należy rozumieć jako dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkowników naszego Sklepu. W szczególności są to krótkie pliki tekstowe. Zawierają przede wszystkim takie informacje jak nazwa strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, a także posiadają unikalny numer. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i umożliwiają wyświetlenie treści strony internetowych do jego indywidualnych preferencji.
 3. Informujemy, że większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie i przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik jednak ma prawo do zmiany tych ustawień w dowolnej chwili. Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na gromadzenie przez nas informacji zawartych w plikach „cookie” posiadają możliwość, aby całkowicie zablokować automatyczną obsługę plików „cookies”. Użytkownik może również usunąć pliki „cookies”, wcześniej zapisane przez nasz Sklep w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowych informacji w jaki sposób zarządzać ustawieniami plików „cookies” należy szukać w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż ograniczenie stosowania plików „cookies”, może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności naszego Sklepu.
 4. W trosce o bezpieczeństwo naszych Użytkowników, dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie gromadzone przez nas dane, zostały odpowiednio zabezpieczone w celu uniemożliwienia wglądu do nich osobom nieuprawnionym. Należy również pamiętać, iż wszystkie dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą zostać zebrane tylko i wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika.
 5. Sklep internetowy Studio Arcus wykorzystuje pliki „cookies” do następujących celów:
  1. dostosowania zawartości, w tym także treści naszej strony internetowej, do indywidualnych preferencji Użytkownika;
  2. umożliwienia sprawnego korzystania z naszego Sklepu internetowego, przede wszystkim po zalogowaniu, gdzie dzięki wykorzystaniu plików „cookies” Użytkownik, nie będzie musiał logować się do Sklepu na każdej kolejnej podstronie strony Sklepu;
  3. przygotowywania statystyk odwiedzin naszego Sklepu, dzięki czemu możemy się dowiedzieć w jaki sposób Użytkownicy korzystali z naszego Sklepu internetowego, co z kolei pozwala nam określić kierunek dalszego rozwoju Sklepu;
   1. Monitorowanie statystyk odwiedzin naszego Sklepu dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie, z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.
 6. Pliki „cookies” stosowane przez nasz Sklep mogą być wykorzystywane także przez współpracujących ze Sklepem partnerów oraz podmioty, które tworzą, na zlecenie Serwisu, anonimowe statystyki odwiedzin.
 7. W naszym Sklepie stosujemy dwa podstawowe rodzaje plików „cookies”.
  1. „sesyjne” - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  2. „stałe” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika